Farmàcia Torrent

Farmàcia Torrent

dimecres, 13 de febrer del 2013

Les aigües termals

 
L'aigua és essencial per a la vida. Podríem sobreviure durant setmanes sense menjar, però no sense beure aigua. A més, l'ésser humà ha utilitzat l'aigua per cuidar de la seva salut i les cures amb aigua han adoptat innombrables formes. Així, des del principi, l'aigua procedent de fonts termals i l'aigua salada del mar han estat les més utilitzades.

Al segle XIX, moltes poblacions europees es van fer famoses per les seves aigües o pels mètodes concrets que aplicaven. Recentment ha tornat a créixer l'interès per l'aigua i les seves propietats, i la cura balneària una opció terapèutica valuosa, de forma única en alguns casos o com a agent coadjuvant en d'altres.

Què són les aigües termals?
Les aigües termals són aigües calentes naturals mineromedicinals, que vol dir que són aigües minerals amb finalitats terapèutiques i preventives per a la salut i l’oci.
 
 Característiques de les aigües termals
Una característica de l'aigua que la fa especial és la seva densitat, que permet tenir una o altra flotació. En l'aigua, el cos ha de suportar menys pes, i els mateixos moviments requereixen un menor esforç. Per això, nedar és una de les formes d'exercici aeròbic més beneficioses, a més de les més segures, sent particularment recomanable per als que presenten problemes en les articulacions. Així mateix, el simple fet de submergir-se, ja té una acció calmant.
 
Classificació de les aigües minerals i beneficis
Són aigües pures perquè no cal que siguin tractades químicament pel seu consum, ja que l’obtenim directament d’aigües subterrànies que es conserven en aqüífers i la seva composició no canvia des de que surt a l’exterior fins que és utilitzada.
Es poden classificar, en termes generals, segons si tenen mineralització dèbil, si contenen poques sals minerals (menys de 150 mg/l de calci i menys de 50 mg/l de magnesi), o dures si tenen moltes sals minerals (més de 1500 mg/l de residu sec).
 
Segons el contingut d'altres minerals, tindran uns o altres beneficis per a l'organisme.
 
Localització 
Les aigües termals es troben al voltant de brolladors, indrets on l’aigua surt de terra mitjançant brolls (raigs d’aigua que surten amb força cap a l’exterior). Per poder gaudir de les aigües termals s’han construït uns establiments de banys públics especialment medicinals, els balnearis.
La diferència entre un SPA i un balneari és que en un balneari hi ha un metge especialista que et recomana diferents tractaments segons la teva salut, en canvi, un SPA és un lloc on es tracta més la bellesa, la relaxació i la cosmètica, i les aigües no han de ser necessàriament minerals.
 
Efectes de l'aigua termal
Les aigües ajuden a combatre l’estrès, el dolor muscular i realcen la bellesa de la pell. Aquestes aigües són especialment indicades per a processos reumàtics, respiratoris i dermatològics. Són hidratants i calmants. Contenen minerals. Les aigües termals són especialment recomanades per millorar la circulació, les rehabilitacions postoperatòries, les contractures musculars, les vies respiratòries, entre altres. A més, és beneficiosa per a la relaxació i per recuperar les energies necessàries, tot gaudint de les sensacions que proporcionen els minerals d’aquestes aigües exclusives.

D'altra banda, la temperatura, la pressió i la durada de la tècnica produeixen els seus propis efectes; aquests aspectes varien en funció de l'estat general del pacient. L'efecte que produeix la calor és una vasodilatació dels capil·lars perifèrics, que suposa un augment de la circulació sanguínia a la zona. L'aplicació d'aigua freda, que normalment s'alterna entre dues aplicacions d'aigua més calenta o es porta a terme al final, com a efecte immediat una constricció dels vasos sanguinis, augmentant així l'afluència de sang als òrgans interns.

Al balneari s'ofereixen molts tipus de tractaments (banys hipertermals, dutxes, dolls ...), i l'elecció depèn de si es necessita alleujar un problema específic o millorar la salut en general, també va en funció de l'edat o de la condició física del pacient.

La sauna, igual que els banys de vapor, són formes esteses i populars de tractament amb calor. Aquesta calor és en un cas en forma seca, i en l'altre, en forma humida. Es poden afegir olis o plantes medicinals, per tal d'obtenir efectes concrets. Més endavant, en futures entrades al blog, parlarem d'aquests efectes terapèutics que ens aporten els olis essencials quimiotipats.

Consells
Amb les saunes i banys de vapor cal mantenir certes precaucions. No s'ha de menjar res des d'una hora abans, fins a dos hores després de la sessió, però beure aigua o sucs de fruites. És important no allargar massa la sessió, 20 minuts és suficient, llevat que es tingui molta pràctica.

Els casos generals en què no estan aconsellades les teràpies pròpies del balneari són quan hi ha malalties febrils o afeccions agudes, hipertensió, insuficiència cardíaca descompensada, processos tumorals malignes... És important avisar dels tractaments farmacològics que s'estan prenent, perquè podrien descompensar-se. Tampoc és aconsellable en dones embarassades durant els primers mesos d'embaràs.
L'ampli espectre de temperatura de les aigües afavoreix la utilització per grups de pacients que puguin tenir alguna limitació.

Recordar que després de l'aplicació de tècniques d'hidroteràpia, el pacient ha de reposar i rebre un aport de líquids.